...
Không Có Tiền. Lương Gia Huy
...
Audition (Dance & Remix ) Lương Gia Huy
...
...
...
...
...
Nối vòng tay lớn DJ Lương Gia Huy
...
...
Ra giêng anh cưới em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
...
Liên khúc Mưa bụi Lương Gia Huy - Lưu Ánh Loan
...
Liên khúc Hoa mười giờ Lương Gia Huy - Nhật Kim Anh
...
Thanh niên đi lên remix Lương Gia Huy
...
Ngại ngùng Lương Gia Huy
...
Kẻ đau tình Lương Gia Huy
...
Nửa đêm ngoài phố Lương Gia Huy