...
...
Không Có Tiền. Lương Gia Huy
...
Audition (Dance & Remix ) Lương Gia Huy
...
...
...
...
...
Nối vòng tay lớn DJ Lương Gia Huy
...
...
Ra giêng anh cưới em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
...
Liên khúc Mưa bụi Lương Gia Huy - Lưu Ánh Loan
...
Liên khúc Hoa mười giờ Lương Gia Huy - Nhật Kim Anh
...
Thanh niên đi lên remix Lương Gia Huy
...
Ngại ngùng Lương Gia Huy
...
Kẻ đau tình Lương Gia Huy