...
Tiễn Người Đi Dương Hồng Loan
...
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Sa Mưa Giông Dương Hồng Loan
...
Giọt Lệ Đài Trang Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Như Một Cơn Mê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
...
Liên Khúc Đính Ước Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
LK Chúc Xuân Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Lệ Đời Remix Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Kiếp Hoa Phai Dương Hồng Loan
...
Hương Tóc Mạ Non Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Hương Sầu Riêng Muộn Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Hỏi Nàng Xuân Dương Hồng Loan
...
Hoa Tím Ngày Xưa Dương Hồng Loan
...
Hoa Tím Lục Bình Dương Hồng Loan