...
Một Lần Thôi Dương Hồng Loan
...
Liên Khúc Trót Dại Tình Chỉ Đẹp Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Lk Vòng Tay Nào Cho Em - Yêu Trong Nghịch Cảnh Dương Hồng Loan - Hoàng Ngọc Anh
...
Đâu Ngờ Tình Dang Dở Dương Hồng Loan
...
Đà Lạt Hoàng Hôn Dương Hồng Loan
...
...
Con Đường Xưa Em Đi Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Chờ Nhau Cuối Con Đường Dương Hồng Loan - Hữu Khương
...
Bến Duyên Lành Dương Hồng Loan
...
Áo Mới Cà Mau Dương Hồng Loan
...
LK Như Một Cơn Mê Nhiều ca sĩ
...
Đường Tình Đôi Ngả Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Bông Ô Môi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Đính Ước Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan