...
Đính Ước Ngọc Châu
...
Trả Nợ Người Ta Ngọc Châu
...
Mẹ Từ Bi Ngọc Châu
...
Sao em nỡ vô tình Ngọc Châu
...
Em Về Với Người Ngọc Châu
...
Trái mồng tơi Ngọc Châu
...
...
Khúc hát ân tình Ngọc Châu
...
Giã từ Ngọc Châu
...
...
Hoàng hôn màu lá Ngọc Châu
...