Phạm Trưởng
Co don li CAFE Phạm Trưởng
Hoa Bi Phạm Trưởng
Hai Ba Năm Phạm Trưởng
Gió sẽ đưa em về Phạm Trưởng
Anh Xin Quên Em Luôn Phạm Trưởng
Anh Xin Quên Em Luôn Phạm Trưởng
Không Được Khóc 2 Phạm Trưởng
Hãy Hiểu Cho Anh Phạm Trưởng - Tống Gia Vỹ
Vì sao anh cố giấu

Hương Tràm

01
02
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

03
Sóng Gió (Cover)

Juki Anh Tuấn

04
Từng yêu

Phan Duy Anh

05
Việt Nam ơi

Fm Band

06
Tự Tâm

Nguyễn Trần Trung Quân

08
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Em Ơi Lên Phố (Cover)

Mai Hoàng Anh

12
Vì sao anh cố giấu

Hương Tràm

01
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

02
03
Việt Nam ơi

Fm Band

04
Từng yêu

Phan Duy Anh

05
Tự Tâm

Nguyễn Trần Trung Quân

07
Sóng Gió (Cover)

Juki Anh Tuấn

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09