Nhiều Ca Sĩ - Weeza
Ê Sắc Ế Nhiều Ca Sĩ - Trung Ngon
LK Saka Trương Tuyền Đón Tết Saka Trương Tuyền - Nhiều Ca Sĩ
RÓTDI Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
MAY MẮN Nhiều Ca Sĩ - MiQ
Đập Chậu Cướp Hoa Weeza - Hải Đăng Doo
Thao Thức Nhiều Ca Sĩ - Dangrangto
Tuổi Trẻ Có Được Gì Nhiều Ca Sĩ - ASC
Anh Ở Đây, Em Ở Đâu? Nhiều Ca Sĩ - Nhật Hoàng
Sau Đêm Nay Nhiều Ca Sĩ - Sean
Cafe Remake Nhiều Ca Sĩ - 19 Mane