Dương Hồng Loan

Duyên quê Dương Hồng Loan - Đặng Trí Trung
Liên khúc trúc phương Dương Hồng Loan
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Một trời yêu đương Dương Hồng Loan
Mối quyên quê Dương Hồng Loan
Nghĩa vợ tình chồng Dương Hồng Loan
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Mẹ Ơi Đừng Giận Con Dương Hồng Loan
Ru Lại Câu Hò Dương Hồng Loan
Tự tình quê hương Dương Hồng Loan
Như nhánh lục bình Dương Hồng Loan
Một thoáng duyên quê Dương Hồng Loan
Quê hương ba miền Dương Hồng Loan
Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan