...
Anh Ba Hưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Liên Khúc Mưa Nhiều ca sĩ
...
...
Trường cũ tình xưa Khưu Huy Vũ
...
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
...
Hai Quê Một Nỗi Niềm Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
...
Biển Tình Khưu Huy Vũ
...
Hai Chuyến Tàu Đêm Khưu Huy Vũ
...
Tình Dại Khờ Khưu Huy Vũ
...
Người Yêu Cô Đơn Khưu Huy Vũ
...
Hương tóc mạ non Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tội tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
...
Vu lan nhớ mẹ Ngọc Hân
...
Ngày Đó Xa Rồi Khưu Huy Vũ
...