...
Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan
...
Tết miền tây Dương Hồng Loan
...
Tình Hạ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Tôi Yêu Long An Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Lỡ Duyên Phận Rồi Dương Hồng Loan
...
Nhớ Về Thăm Đồng Tháp Dương Hồng Loan
...
Tết Quê Hương Dương Hồng Loan
...
Phận Gái Lỡ Làng Dương Hồng Loan
...
Phố Núi Chiều Xuân Dương Hồng Loan
...
...
Người Tình Không Đến Dương Hồng Loan