Quách Tuấn Du - Như Ý

Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Thương Em Gái Quê Như Ý - Văn Hương
Hallo Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Một Mình Quách Tuấn Du
Tiễn Đưa Remix Quách Tuấn Du
Chuyện Một Người Đi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Ba Thằng Bạn Nhiều ca sĩ
Đừng Nói Xa Nhau Như Ý - Sha Băng
Ba Nén Nhang Trầm Quách Tuấn Du
Chờ Người Quách Tuấn Du
Ru Trong Xót Xa Quách Tuấn Du