Âu Thiên Dzũ
Căn Nhà Dĩ Vãng Âu Thiên Dzũ
Ngày Em Theo Người Âu Thiên Dzũ
Tình Như Mây Khói Âu Thiên Dzũ
Hãy quên anh Âu Thiên Dzũ
Hai lối mộng Âu Thiên Dzũ
Đập vỡ cây đàn Âu Thiên Dzũ
Tình nghèo có nhau Âu Thiên Dzũ
Xin em đừng khóc vu quy Quang Lê - Âu Thiên Dzũ
Lá thư đô thị Âu Thiên Dzũ - Tân Duy Khánh
Xót xa Âu Thiên Dzũ
Áo mới Cà Mau Âu Thiên Dzũ