Phạm Hồng Phước - Marlboro
Khi Ta Chán Nhau Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Mọi Người Che Mặt Sống Phạm Hồng Phước
Bong SroLanh Oun Phạm Hồng Phước
Việt Nam Đi Hôn Và Yêu Phạm Hồng Phước
Việt Nam, Đi, Hôn Và Yêu Phạm Hồng Phước
Cha Già Rồi Đúng Không Phạm Hồng Phước
Thời Thanh Xuân Sẽ Qua Văn Mai Hương - Phạm Hồng Phước
Anh Có Đang Hiểu Ý Em Không? Phạm Hồng Phước - Như
Mưa Chầm Chậm Thời 90 Phạm Hồng Phước
Mình Nói Về Hy Vọng Phạm Hồng Phước - Bích Phương
Mùa ta đã yêu Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Trà chanh acoustic Nguyễn Hương Giang (Vn Idol 2012) - Phạm Hồng Phước