Cao Hoàng Nghi
Gửi Trọn Tình Xuân Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Sao Đổi Ngôi Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Tình Đẹp Hậu Giang Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Tiếng Nhái Bầu Cao Hoàng Nghi
Mấy Nhịp Cầu Tre Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Đừng Nói Xa Nhau Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Bài Ca Tết Cho Em Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Em gái miền Tây Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông