Cao Hoàng Nghi
Thương Lắm Cà Mau Cao Hoàng Nghi - Hồng Phấn
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoàng Nghi
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi
Tình Bọt Nước Cao Hoàng Nghi
Tôi Vẫn Nhớ Cao Hoàng Nghi
Đường Về Hai Thôn Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Đường tím bằng lăng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Chung Vầng Trăng Đợi Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
LK Lại Nhớ Người Yêu Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Nhớ Người Yêu Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Sao Nỡ Đành Quên Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Sầu Tím Thiệp Hồng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi