Nhạc Việt

Em Cần Anh Mi Trần
Cùng Sánh Đôi Quân Rapsoul - Hồ Vĩnh Khoa
Duyên Quê Ngọc Kiều Oanh - Phạm Nhật Sơn
Hy vọng mong manh remix Trương Khải Minh
Căn Nhà Mộng Ước Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Nếu Chúng Mình Cách Trở Uyên Trang - Lâm Vũ