Pop - Nhạc Việt

Hải Lành Bến Xưa Đông Phương Tường
So Close Binz - Phương Ly
Đi Đu Đưa Đi Bích Phương
Em Tôi Anh Khang - Thùy Chi
Phận Dâu Xa Nhà Cao Tùng Anh - Linh Na
Cứ Yêu Đi Đức Phúc - Hòa Minzy
Lặng Lẽ Buông Nhiều Ca Sĩ
Tình Bạn Đan Trường
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

04
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

10
Ơ Sao Bé Không Lắc

Emily - Big Daddy

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

02
03
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
Đau đầu

Isaac

08
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

11
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

12