Nhạc Trữ Tình

Sầu tím thiệp hồng Khánh Du - Quý Bình
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Ba Tháng Tạ Từ Bảo Nguyên
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân
Lk Khúc hát lênh đênh Đoàn Việt Phương - Huỳnh Tuấn Sang
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Kiều Oanh
Châu Đốc Lý Nàng Ơi Thế Anh - duy hòa
Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Lan Và Điệp 5 Hương Ngọc Vân