Nhạc Trữ Tình
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng
Noi toi Thế Anh - VŨ HẢI
Bông ô môi Khang Lê - Hoa Phượng
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Tham Sang Phụ Khó Trương Phi Hùng
Rộn Ràng Giáng Sinh Linh Mục Quang Lâm
Nối Lại Tình Xưa Tùng Anh - Quỳnh Như
Người Đàn Bà Đông Nguyễn
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang