Nhạc Trữ Tình

Anh Ba Khía Đan Trường
Trọn Đời Dâng Hiến Linh Mục Quang Lâm
Noi toi Thế Anh - VŨ HẢI
Tiếng Sáo Người Mù Nguyễn Hoàng Nam
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Tình Cha Dương Chấn Huy
Ngài Hứa Ban Thái Bảo Trâm - Tina Ngọc Nữ
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Đinh Quốc Cường