Nhạc Việt
Tình Bạn Phạm Trưởng
Kiếp Mồ Côi Lưu Gia Bảo
Xuân Khắp Đất Trời Quách Tuấn Du - Viết Trung
Tôi Người Lính Trẻ (1995) Quốc Dũng Qk2 - Minh Ngọc Qk2
Buồn Làm Chi Em Ơi Đông Nguyễn
Anyway (Remix) Juun Đăng Dũng
Cầu Cho Cha Mẹ Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan