Nhạc Trữ Tình

Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
Từ Độ Em Đi Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Nội tôi Lâm Gia Bảo
Chung Mộng Vân Khánh
Tiếng thạch sùng Giang Bích Ngọc
Hoa Mười Giờ Trần Thu Thảo
Thực tế tình đời Lý Diệu Linh - Đặng Trí Trung
Tự Tình Khánh Trang
Niệm Khúc Cuối Trọng Tấn
Mùa xuân đó có em Đàm Vĩnh Thanh
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Lòng mẹ Trịnh Mười
Mộng Dưới Hoa Đàm Vĩnh Hưng
Dù Anh Nghèo Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Giọt lệ đài trang Hoàng Mập - Việt Hương