Nhạc Trữ Tình

Thương Về Xứ Nghệ Trần Nguyên Thắng
Tình Vỡ Alex Châu
Con Sóng Nghèo Tuấn Khương
Hương tình cũ Lương Tấn Đạt
Phượng Hồng Nguyễn Nhật Tân
LK Chachacha Tôi Vẫn Nhớ Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
LK Chachacha Tình Em Biển Rộng Sông Dài Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu