Nhạc Trữ Tình

Vùng Lá Me Bay Như Phượng
Đồng Cảnh Ngộ Trường Sơn - Kim Thư
Thương Nhớ Mẹ Già Thế Anh - Minh Đan
Quán Nửa Khuya Phước Lộc
Căn nhà dĩ vãng Diệp Hoài Ngọc - Hoàng Vĩnh Nam
Cõi Nhớ Lương Nhật Duy
Khúc Ca Mừng Xuân Linh Mục Quang Lâm
Sóng Nước Biếc Họa Mi - Ái Vân