Nhạc Trữ Tình
Đường Tím Bằng Lăng Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Hai Vì Sao Lạc Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Chiều cuối tuần Mã Tuyết Nga
Trả Lại Thời Gian Ngọc Hân - Diễm Hân
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Lac troi hanh phuc Lưu Kỳ Phong
Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng