Nhạc Trữ Tình
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái
Xuân An Bình Linh Mục Quang Lâm
Nỗi Long Của Con Lại Gia Kỳ
Quán Nửa Khuya Lâm Bảo Phi
Phụ Bạc Kim Thoa
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Xa Nhà Duy Minh
Giọng Ca Dĩ Vãng Hương Ngọc Vân
Cõi Đời Alex Châu