Nhạc Trữ Tình

Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
Nhớ Ngoại Phi Bằng
Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu Ngô Diễm My - Huy Thái
Tỷ phú không tình Quách Sỹ Phú
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Tình Cây Đu Đủ (New Ver.) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Thành Phố Buồn Châu Gia Kiệt
Ráp Lái Lai Thái Bảo Hưng Miền Tây