Nhạc Việt

Ba Điều Ước Saka Trương Tuyền
Hết Nam Cường
Mưa Hồng Lân Nhã
Đế Vương Đình Dũng - ACV
Cay Đắng Bờ Môi Lưu Quang Bình
Này Em Gì Ơi Nguyễn Khoa - Lăng LD
Ngọn Lửa Trái Tim Tiêu Châu Như Quỳnh
Dân Chơi Tỉnh Lẻ Pjnboys - Huỳnh James
Một Ngày Em Sẽ Nhiều ca sĩ
Nụ hồng mong manh Bá Quốc Vĩnh
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06