Nhạc Trữ Tình

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Chúa Hài Đồng Võ Thanh Linh
Ước Mộng Đôi Ta Trường Sơn - Kim Thư
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Dáng Thu Lý Thu Thảo
Biển Tình Lê Thu Uyên
Lỡ Mối Duyên Quê Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Lk Kiếp cầm ca Trần Xuân - Đông Nguyễn
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Em tuyệt vời Quang Dũng