Nhạc Trữ Tình
Xa Quê Nhớ Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
Lòng buồn xa quê Lý Diệu Linh
Tâm Sự Nàng Xuân Ân Thiên Vỹ
Khổ Tâm Hoàng Châu
Hoài Cổ Ngọc Hân
Quê Hương Ngọc Châu
Sầu đông VŨ HẢI
Chuyện Tình Yêu Lưu Ánh Loan
Sầu Khúc Lâm Trí Tú
Áo Đẹp Nàng Dâu Hương Ngọc Vân