Nhạc Việt
Unfriend And Fall In Love Right Tee - Beandean
Bố Trẻ Con Trịnh Đình Quang
Nhật Ký Thủy Tiên
Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti
Đi Đu Đưa Đi Bích Phương
Và tôi cũng yêu em Trương Phi Hùng
Hồng Nhan Nhật Nguyệt
Cô Gái Đảm Đang Billy Hoang Phong
Duyên Và Sen Thành Dũng - NVT
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

04
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Ơ Sao Bé Không Lắc

Emily - Big Daddy

10
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

02
03
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

09
Đau đầu

Isaac

10
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

11
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

12