Nhạc Không Lời
Origin Peto
452
Highlight Peto
253
Dreams Peto
105
Lời thì thầm của gió Nhạc không lời
450
Tình yêu là đây Nhạc không lời
1,164
Gần bên tôi chút đi Nhạc không lời
1,654
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

01
Éo le cuộc tình

Dương Ngọc Thái

02
A Better Day

Lương Gia Huy

05
Chiếc Khăn Gió Ấm

Khánh Phương

06
Dằm Trong Tim

Lương Bích Hữu

07
Hai Ba Năm

Phạm Trưởng

08
Cầu Vồng Khuyết

Tuấn Hưng

09
Ngồi bên em

Phan Đinh Tùng

11
Chỉ yêu mình em

Châu Khải Phong

12
Trang giấy trắng

Phạm Trưởng

14