Nhạc Trữ Tình
Xin thành tâm sám hối Thanh Hà - Thanh Hằng
Thấy Trăng Quên Đèn Dương Ngọc Thái
Ca Dao Mẹ Hồng Liên
Giấc mơ mãi còn đây Hoàng Hải Đăng
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Giận Mà Thương Từ Như Tài
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Lk Áo mới Cà Mau Nhật Quốc - Tấn Quốc