Nhạc Trữ Tình
LK Chachacha Tôi Vẫn Nhớ Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Người phu kéo mo cau Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Mười Thương Chín Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ai cho tôi tình yêu Kim Tử Long - Phương Hằng
Ai Ra Xứ Huế Khánh Bình
Phút Lặng Im Trên Biển Dương Quốc Hưng
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Đôi Mắt Người Xưa Tuyết Vân Hà - Tuấn Quang
Hoa Nở Về Đêm Ngọc Kiều Oanh
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh
LK Nhẫn Cưới 1 Nhiều ca sĩ
Tình kỹ nữ Dương Thanh Sang