Pop
In The Dark Camila Cabello
Bước Tiếp Hay Quay Về Trương Khải Minh
Một Thời Đã Xa (Remix) Nguyễn Hải Yến
Bitches Tove Lo
Tìm Lại Chính Anh Nguyễn Đình Lưu
Amor, Amor, Amor Jenifer Lopez - Wisin
I Swear (New Ver.) Nguyễn Hồng Ân
Ocean Khalid - Martin Garrix
Side Effects The Chainsmokers - Emily Warren