Nhạc Trữ Tình

Hãy Quên Anh Hoàng Minh Thắng
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Hồng Hạnh Bolero
Tội tình Lương Gia Huy - Hồ Việt Trung
Trả Nợ Người Ta Hoàng Minh Thắng
Gặp Lại Cố Nhân Dương Cường
Dâng Hoa Năm Sắc Linh Mục Quang Lâm
Tâm Về Chánh Đạo Trương Phi Hùng
Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái
Thà Như Giọt Mưa Quang Dũng - Quốc Thiên
Ru Lại Câu Hò Dương Hồng Loan
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10