Nhạc Trữ Tình

Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Cafe Fin Quốc Quốc
Đàn Bà Quách Thành Danh
Quán Trọ Phạm Hồng Biển
Ngày Buồn Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Lệ Tình Bảo Trung
Lệ Tình Ngọc Sơn
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái
Mẹ Từ Bi Sa Huỳnh
Mẹ Thương Minh Luân