Pop
Ah Ya! S.I.S
Người Phản Bội Lê Bảo Bình
Real Friends Camila Cabello
Xa Nhau Anh Mới Biết Trương Khải Minh
Kiyomi Don Nguyễn
Tin Online Adam Lâm
Ngõ Vắng Đông Nhi
Rich Sex Nicki Minaj - Lil Wayne
Young The Chainsmokers
Havana Camila Cabello - Young Thug
Senorita Trần Ngọc Bảo
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10