Nhạc Hàn
We Lost The Summer TXT (Tomorrow x Together)
Leontjewa: May Youngsuh Noh
Fading Joori
Wishlist TXT (Tomorrow x Together)
Way Home TXT (Tomorrow x Together)
Ghosting TXT (Tomorrow x Together)
Hwaa (G)I-DLE
Remember Big Bang
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07