Pop
Lily Nhiều ca sĩ
Dường Như Tường Quân
You raise me up Võ Đình Hiếu
Muốn Nói Khắc Việt
In The Dark Camila Cabello
Real Friends Camila Cabello
Havana Camila Cabello - Young Thug
Bên Nhau Thật Khó Châu Khải Phong - Khang Việt
Đêm Lao Xao (Remix) Nguyễn Hải Yến
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06