Nhạc Trữ Tình

Nhớ quê Mỹ Hạnh
Khi Đã Yêu Như Phượng
Mấy Nhịp Cầu Tre Vũ Hà - Hoàng Ái My
Mười Năm Đợi Chờ Lâm Tuấn Anh - Ngô Quốc Linh
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Áo Mới Cà Mau Trần Thu Thảo
Không đánh mà đau Trương Ngọc Thái
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10