Nhạc Trữ Tình

Nhớ nhau hoài Lâm Nhật Hùng
Biển tình Đông Quân
Nếu Xuân Này Vắng Anh Dương Hồng Loan
Hồng Nhan Tuấn Quang - Dương Sang
Ai Khổ Vì Ai Hồng Quyên
Chân Quê Quang Linh
Gặp Nhau Làm Ngơ Hoàng Minh Thắng
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Mưa Nhớ Ngoại Thạch Thảo - Vũ Hoàng