Nhạc Việt

Trái Tim Chia Đôi Nguyên Khôi - V.A
Đoạn tuyệt Phương Jimmy
Nói Rằng Ta Nhớ Nhau Đi Dương Quốc Hưng
Tin Vào Tam Bảo Tô Tài Năng
Tình Anh (Cover) Cao Minh Quân
Em cũng vô tình Lưu Bảo Huy
Kết thúc lâu rồi Nguyễn Đạt
Đoạn tuyệt Phương Anh
Lạc Đường Phạm Trưởng
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

07
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

08
Từng yêu

Phan Duy Anh

09
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Một Cú Lừa

Bích Phương

13
01
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

06
Một Cú Lừa

Bích Phương

10
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

12