Nhạc Việt

Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti
Xóa tên nhau Trương Linh Đan
Nam Nhân Cao Tùng Anh
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Đào Phi Dương - Tố My
Xứng Đôi Cưới Thôi Lê Thiện Hiếu
Câu Trả Lời Tiên Tiên
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đau đầu

Isaac

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

03
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

04
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
09
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

11
Đến với nhau là sai

Noo Phước Thịnh

12
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

13
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

02
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

04
Đau đầu

Isaac

05
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

06
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

07
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

08
09
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

11
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

13
Anh Đổ Rồi Đấy

Trọng Hiếu

14