Nhạc Việt

Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti
Ơ Sao Bé Không Lắc Emily - Big Daddy
Hai Mùa Mưa Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Đồi Hoa Mặt Trời Đinh Kiến Phong
Ngôn Tình Đinh Kiến Phong
Unfriend And Fall In Love Right Tee - Beandean
Buông Đôi Tay Nhau Đi Ưng Hoàng Phúc
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

04
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

10
Ơ Sao Bé Không Lắc

Emily - Big Daddy

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

02
03
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
Đau đầu

Isaac

08
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

11
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

12