Nhạc Việt

Yêu Đến Đau Lòng Truong Linh Dan
Ơ Sao Bé Không Lắc Emily - Big Daddy
Unfriend And Fall In Love Right Tee - Beandean
Đi Đu Đưa Đi Bích Phương
Lạ Lùng Tuấn Hồ
Duyên Và Sen (Beat) Thành Dũng - NVT
U23 Việt Nam Minh Trang Lyly
Hồi Ức (Beat) Đức Anh - VRT
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

02
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

04
05
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

06
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Ơ Sao Bé Không Lắc

Emily - Big Daddy

10
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

02
03
Đi Đu Đưa Đi

Bích Phương

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

09
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

10
Đau đầu

Isaac

11
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

12