Nhạc Việt
Em Là Món Quà Vô Giá Châu Khải Phong
Cứ Trách Anh Đi HamLet Trương - Tăng Phúc
Để Cho Em Khóc Hồng Tươi
Chảnh LK - Andree
Gene Binz - Touliver
Phận Dâu Xa Nhà Cao Tùng Anh - Linh Na
Yêu Em Bằng Lý Trí Cao Tùng Anh - Linh Na
Chiếc Áo Bà Ba Hồng Tươi
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

01
Em Là Món Quà Vô Giá

Châu Khải Phong

03
Yêu Là ... (Invisible)

Trọng Hiếu

04
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

05
Người Tình Nhỏ Bé

Emily - Big Daddy

06
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Gene

Binz - Touliver

09
Cứ Trách Anh Đi

HamLet Trương - Tăng Phúc

11
Fly Away

Thefatrat

14
Câu Trả Lời

Tiên Tiên

15
Yêu Là ... (Invisible)

Trọng Hiếu

01
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

02
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

03
Gene

Binz - Touliver

04
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Em Là Món Quà Vô Giá

Châu Khải Phong

10
Fly Away

Thefatrat

12
Havana

Camila Cabello - Young Thug

13