Nhạc Việt
Anh Nhớ Em Nhiều Addy Trần - Chi Dân
Anh Cần Không Saka Trương Tuyền
Đi Học Hồng Nhung
Chiến Tranh Lạnh Đang cập nhật
Chúc Xuân Mọi Nhà Thiên Trường
Đạo làm con Đan Trường
Tết Xuân Đông Nhi - nhật minh
Tang tình tang Nhật Tinh Anh
Khúc Giao Mùa Trung Quân - Bảo Anh
01
Việt Nam ơi

Fm Band

03
Làm Gì Phải Hốt

Hoàng Thùy Linh - JustaTee

04
Về Đây Em Lo

Huỳnh Ái Vy

05
07
Tết Về Sớm Nhé

Phan Mạnh Quỳnh

08
Em Chào Tết

Bích Phương

09
Khúc Giao Mùa

Trung Quân - Bảo Anh

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

11
Lily

Nhiều ca sĩ

12
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

13
Việt Nam ơi

Fm Band

01
02
05
Làm Gì Phải Hốt

Hoàng Thùy Linh - JustaTee

06
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

07
Tết Về Sớm Nhé

Phan Mạnh Quỳnh

08
Khúc Giao Mùa

Trung Quân - Bảo Anh

10
Từng yêu

Phan Duy Anh

11
Về Đây Em Lo

Huỳnh Ái Vy

12