Nhạc Việt

Yêu em không dám nói Doll Phan Hiếu - Vương Thiên Tuấn
Chí Phèo (Cover) Billy Hoang Phong
Tình Anh (Cover) Cao Minh Quân
Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái
Vợ yêu Vũ Duy Khánh - Khắc Anh
Sao lòng còn thương Đang cập nhật
Yêu vội vàng Khắc Hiếu
1 2 3 Khoc Khánh Đơn
Cạn lời Nhất Vũ
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
03
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

07
Từng yêu

Phan Duy Anh

08
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

10
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Một Cú Lừa

Bích Phương

13
01
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

06
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

10
Một Cú Lừa

Bích Phương

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

12