Nhạc Trữ Tình

Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Nhạt Nắng VŨ HẢI
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Về Dưới Phật Đài Đại Đức Thích Nhuận Thanh
LK Vô Thường Trường Sơn
Phụ Tình Tuấn Quang
Cây Đàn Bỏ Quên Ân Thiên Vỹ
Mien Trung Mau Chay Ruot Mem Dương Ngọc Thái
Cỏ Úa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Vầng Trăng Buồn Dương Anh Tâm
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10