Nhạc Trữ Tình

Trúc Đào Ân Thiên Vỹ
Chiều xuân Đàm Vĩnh Thanh
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang
Ai thương yêu em Đông Nguyễn
Chỉ Có Trăm Năm Đông Nguyễn
Chuyện Chúng Mình Đông Nguyễn - Na Vy
Có Duyên Mình Mới Gặp Nhau Đông Nguyễn - Na Vy
Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10